БДЗОЖ е организирано и съдебно регистрирано през 1998 от ветеринарния лекар доц. д-р Стоянов, PhD с идеята да се оказва конкретна квалифицирана ветеринарномедицинска и чисто човешка помощ на нуждаещите се животни и особено на бездомните и страдащите. В отговор на необходимостта да се намали популацията на бездомните животни в София. д-р Стоянов със своя екип организираха стерилизационен център, където досега лично и със своя екип е санирал повече от 1000 нуждаещи се от помощ кучета и котки.