За нас

Българско дружество за защита и опазване на животните (БДЗОЖ) е сдружение  за защита и опазване правата на животните и качеството на живота и здравето им.   То е  основано от д-р Стоян Стоянов, ДВМ и съществува от 1998 година. Членовете, съмишлениците и приятелите на БДЗОЖ са убедени, че когато животинските  популации в урбанизираните  територии не се контролират и регулират, се  влошават условията на живот и  възникват сериозни социално-здравни проблеми в обществото и рискове, както за хората, така и за здравето и сигурността  на животните.   БДЗОЖ вярва, че  стерилизационната програма е неразделно  свързана с организиране на обществени инициативи  и разяснителни обучения за нормализиране  и стабилизиране отношенията човек -животни по темата. Те ще активизират хората в България да подкрепят и лично да  участват в програми за хуманно отношение към животните и ще създадат реални условия  за формиране на   цивилизовано  отношение към  тях.  

Историята на БДЗОЖ

Отбелязването  на десетата годишнина от съдебната регистрация  на сдружението ( Април 2008) е повод за анализ на извършеното и стимул  за активизиране на дейността. От създаването си  и до сега организацията  имаше и има  визия за бъдещето на животните в България. Тази визия включва създаването на стандарти за  грижите за тях, съчетана с  близък ветеринарен контрол на здравния им статус  и  хуманно отношение към тях. С помощта на колеги и доброволци, доц. д-р Стоянов лично организира още през 1996 г. център за саниране на нуждаещите се от здравна помощ и закрила животни. Там  пострадалите бездомни и скитащи   котки и кучета в София получаваха  медицинска грижа и подслон.  

През десетгодишната си история в  центъра са санирани / прегледани, лекувани, обезпаразитени, маркирани, паспортизирани и стерилизирани/ над   700 нуждаещи се  кучета и котки. Посочената дейност е била и ще бъде  съществена част от работата и мисията на БДЗОЖ. Нова, съществена глава в  историята на БДЗОЖ бе поставена  с партньорството между организацията и лично на доц.д-р Стоянов с  г-жа Дияна Палмър,  с   Крис  и Джейн  от Англия и други. Още по-плодотворно се оказа партнъорството и съвместната работа на БДЗОЖ  с   Олег и Дженифър Кудашов, радетели  на каузата за защита и опазване на животните. Те лично  помогнаха много за реструктурирането и усъвършенстването на организацията на БДЗОЖ.

Във връзка с новите виждания за бъдещата дейност на БДЗОЖ през 2021 г. организацията обнови своята мисия и визия.

БДЗОЖ в партньорство с екипа на “Свиден” ООД започна да предлага услугата “професионален гледач на кучета” за да отговори на нуждите и проблемите на собствениците на домашни любимци.

В помощ на всички любители и притежатели на домашни любимци, изградихме и поддържаме платформа за комплексна грижа включваща информация за ветеринарни клиники, фризьорски услуги, транспортни услуги, фотографски услуги, дресировка и много други.